Alert pro stacked fra asbest utstyr

ALERT PRO 2000

Verdens første enhet for sanntidsmåling av asbest i luften

Fremtidens arbeidsmiljøsikkerhet

Utforsk fremtiden for arbeidsmiljøsikkerhet med Alert PRO 2000 – Denne avanserte løsningen tilbyr presis og realtidsvarsling av asbest i luften, og setter en ny standard for nøyaktighet i asbestdeteksjon. Asbest Utstyr AS er distributør for Alert Technology Ltd.

99% nøyaktighet

Med avansert lysspredning og paramagnetisk reorientering av fibre, leverer Alert PRO 2000 pålitelige resultater med 99,7% nøyaktighet. Denne banebrytende enheten er en uvurderlig ressurs for virksomheter innen bygg og anlegg, rivning og sanering, olje og gass, transport, avfallshåndtering og offentlige tjenester der sikkerhet er avgjørende.

Alert PRO 2000 kan skille asbestfibre fra andre ikke-asbestfibre i luften med 99,7% sikkerhet og fungerer på alle typer asbest, amfibol og serpentin. Dette tilbyr et ekstra sikkerhetsnivå med sanntidsvarsler og en detaljrikdom som aldri har vært tilgjengelig før. Nå kan du vite om materialer som inneholder asbest har blitt utilsiktet forstyrret, skadet eller nedbrutt med alderen, og om de slipper ut skadelige fibre i luften. Med intelligent data hjelper denne teknologien til å redusere risiko, øke effektiviteten, spare kostnader og i siste instans bidra til å redde liv.

 

Fordeler

 • Tidlig identifisering av luftbårne asbestfibre
 • Forebygging av økt eksponering
 • Økt effektivitet i å identifisere kilden til kontaminering
 • Bruk av tidsstemplet data for å identifisere aktiviteten som forårsaker forstyrrelsen
 • Reduksjon i kostnader for utbedring gjennom redusert kontaminering

 

Alert Pro apen asbest utstyr norsk leverandor

Alert PRO 2000 er utviklet og produsert i england av Alert Technology Ltd.

alert

Sanntidsvarsling

Alert PRO 2000 er en revolusjonerende løsning i kampen mot asbesteksponering. Denne teknologien er ikke bare et verktøy for å oppdage asbest - den er en integrert partner for aktivitetsbaserte risikovurderinger. Med sanntidsvarsler kan man forhindre langtidsekponering og bidra til en rask respons på sanering og rengjøring. Dette betyr at du kan unngå unødvendig eksponering for asbest ved å treffe informerte beslutninger basert på realtidsdata.

Øyeblikkelig og kontinuerlig overvåkning av asbestnivåer

Tradisjonelt har asbestmåling av luften vært en tidkrevende og ofte ettergivende prosess, med behov for innsamling av prøver og laboratorierieanalyser. Alert PRO 2000 endrer dette ved å tilby øyeblikkelig og kontinuerlig overvåking av asbestnivåer i luften. En av de unike egenskapene til Alert PRO 2000 er dens evne til å oppdage og identifisere asbeststøv på svært lave konsentrasjoner. Dette gjør det mulig å oppdage selv de minste mengdene asbeststøv som kan være til stede i luften.

Ring med bruk av alert pro i sanntid - asbest utstyr

Sømløs bruk i flere miljøer

Alert PRO 2000 er designet for å fungere sømløst i en rekke arbeidsmiljøer, fra byggeplasser til renoveringsprosjekter. Med dens evne til å gi sanntidsanalyse, kan du raskt identifisere og håndtere områder med potensiell risiko. Dette reduserer ikke bare faren for helseproblemer knyttet til asbest, men sikrer også at dine arbeidsoperasjoner forblir effektive og i samsvar med forskrifter.

Brukervennlig

Alert PRO 2000 er svært enkel å bruke. Den er utstyrt med en intuitiv brukergrensesnitt som gjør det enkelt å navigere. Maskinen krever ingen spesialistopplæring, noe som gjør den tilgjengelig for et bredt spekter av brukere. Dens bærbare design gjør det enkelt å ta med seg til ulike arbeidssteder, noe som øker fleksibiliteten og effektiviteten i asbestovervåkningen.

Øk effektivitet og kutt kostnader

Alert PRO 2000 kan bidra til betydelige kostnadsbesparelser for din virksomhet. Ved å redusere nedetid gjennom sin effektive og nøyaktige analyse, muliggjør denne enheten kontinuerlig drift uten de vanlige avbruddene for manuell testing, analysering og kartlegging. Dette betyr mindre driftsstans og økt produktivitet, som igjen fører til betydelige økonomiske fordeler.

Unngå unødvendig eksponering for asbest

Den største fordelen med Alert PRO 2000 er imidlertid helsegevinsten. Ved å unngå unødvendig eksponering for asbest, bidrar denne teknologien til å sikre en tryggere arbeidsplass og reduserer risikoen for alvorlige helseproblemer relatert til asbest.

Med sanntidsvarsling bidrar Alert PRO 2000 til en mer informert, sunnere og tryggere arbeidsplass. Denne teknologien hjelper oss å ta et avgjørende skritt mot en fremtid hvor sykdommer forårsaket av asbest blir en del av fortiden

Cable No BG_edited
Alert Pro 2000 på en tripod

Flere fordeler med ALERT PRO 2000

 • Alert Pro ikoner asbest utstyr (1)

  Aktivitetsbasert risikostyring

 • Alert Pro ikoner asbest utstyr (2)

  Aktivitetsbasert risikovurdering

 • Alert Pro ikoner asbest utstyr (3)

  Prioritering ved kartlegging og sanering

 • Alert Pro ikoner asbest utstyr (8)

  Redusere risiko og kostnader ved krysskontaminasjon

 • Alert Pro ikoner asbest utstyr (4)

  Effektiv håndtering av nødsituasjoner

 • Alert Pro ikoner asbest utstyr (6)

  Evaluering av metoder og saneringsteknikker

 • Alert Pro ikoner asbest utstyr (5)

  Overvåkning av eksponering/lekkasjer

 • Alert Pro ikoner asbest utstyr (7)

  Vurdering av metode for å minske risiko

 • Alert Pro ikoner asbest utstyr (9)

  Redusert nedetid basert på mulig risiko

 • Alert Pro ikoner asbest utstyr (10)

  Kontroll for tillatelser til arbeidsutførelse i gitte miljøer

Connect pro alert pro asbest utstyr

ALERT CONNECT PORTAL

Alert PRO 2000 er en IoT-enhet (Internet of Things) som støtter LTE/4G og 2G nettverk, noe som sikrer pålitelig dataoverføring til skyen under dekningsområder. Dette muliggjør umiddelbar lagring av data og tilrettelegger for at brukere kan motta oppdateringer og varsler i sanntid ved deteksjon av asbest. Den er også mulig å fjernstyre, slik at man for eksempel kan overvåke gitte områder før man gir tilgang til annet arbeid enn asbestsanering. Til enhver tid og sted i verden, muliggjør skytilkoblingen overvåkning og fjernstyring av enheten, og sikrer kontinuerlig innsamling og analyse av data. Dette gir verdifull innsikt og forbedrer responsen på asbestrelaterte risikoer.

Connect pro alert pro asbest utstyr

Ønsker du å vite mer, motta tilbud eller booke en demo av Alert Pro 2000?

Klikk på knappen for å sende din henvendelse!