Salgsvilkår og Personvern

Salgsvilkår

1. Definisjon av parter.
Selger er Asbest Utstyr AS, Org nr. 816 329 892, Johan Berentsens vei 41, 5163 LAKSEVÅG. Epost: post@a-utstyr.no telefon: 55 31 40 00, heretter benevnt selger, AU, vi eller oss.
Kjøper er den person eller virksomhet som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt kunder, kjøper, du, deg, din eller ditt.

2. Generelle Vilkår.
Kjøpsvilkårene gjelder for kjøp av varer og tjenester fra www.asbestutstyr.no og dets undersider og øvrige salgskanaler.
Kjøpsvilkårene og din bestilling, bekreftet ved ordre, utgjør det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Er du under 18 år kreves det aksept fra foresatte. Varer fra netthandelen kan som hovedregel kun bestilles for levering i Norge. Levering utenfor landets grenser må avtales nærmere med kundeservice.
Alle priser står inkl. MVA og uten frakt om ikke annet er oppgitt. Totalkostnad vil komme frem før bestillingen legges, og inkluderer alle utgifter forbundet med kjøpet. Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i trykkfeil, feilprising, konkurranseforhold og alle andre årsaker.

3. Betaling
Kunden velger selv betalingsmetode. Betaling ved faktura tilbys kun B2B kunder, med innlogget kundekonto. Elektronisk betaling behandles av de forskjellige leverandørene. Handel med Visa eller Mastercard behandles av Klarna (klarna.com). Vipps behandler ordrene som går gjennom sin løsning (vipps.no). Alle er svært sikre elektroniske betalingsleverandører. All informasjon som skrives inn i vår Checkout, både personopplysninger og kortinformasjon, er kryptert og sikret etter de høyeste standarder. Du som sluttkunde kan være trygg på at dine opplysninger ikke skal komme på avveie, og at de aldri vil deles med tredjepart.

4. Levering og forsinkelse.
For produkter vi har på hovedlager har vi en leveringstid på 2-5 virkedager, avhengig av hvor du er i landet. For varer som rest bestilles eller kommer fra produsent vil leveringstiden variere, men vi etterstreber alltid å levere innen 14-30 dager. For bestillingsvarer vil leveringstiden bli oppgitt i et evt. tilbud. Fraktkostnaden tilfaller kunden og varier mht. hvor i landet, samt hvor mye som skal sendes. Priser blir oppgitt under kjøpsprosessen. Når pakken er sendt vil du motta bekreftelse pr. epost. Til privatkunder tilbys pakke til hentested, for B2B kunder vil din ordre bli sendt som Pakke til bedrift eller stykkgodt til bedrift. For pakke til hentested må pakken hentes på ditt lokale postkontor før den blir sendt i retur til oss. Dersom pakken ikke blir hentet på avtalt sted og kunden ønsker ny levering vil kostnader ifb. ny utsendelse som regel tilfalle kunde. Uavhentede pakker belastes med et gebyr på 250 ,- pluss frakt. Dette for å dekke kostnader for frakt tur/retur, håndtering og emballasje. Kunden er selv ansvarlig for at det oppgis korrekt adresse og mobilnummer slik at vi får varslet deg når pakken er klar for utlevering.

5. Kjøpsprosessen.
– Valg av produkter.
– Eventuell registering. (bedrift)
– Handlekurven gir deg oversikt over dine utvalgte varer.
– Valg av forsendelse og betalingsmåte.
– Bekreftelse av bestillingen.
– Mottak av ordrebekreftelse.
– Mottak av sporingsnr./leveringstid
– Ansvar og undersøkelse av produktet.
Risiko for produktene overtas kunden så snart de forlater våre lokaler. Når kunden mottar varene bør leveransen undersøkes for å sikre at varene er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene har blitt skader under transport, eller har andre feil/mangler.

7. Bytt/angrerett
Ifølge angrerettloven gjelder angrefristen i 14 dager fra den dagen kjøperen mottok varen. Dersom man ønsker å benytte seg av angreretten må varen returneres i samme stand som den ble mottatt samt med utfylt angrerettskjema. Kunden vil, etter godkjent retur, få tilbakeført det som er betalt. Returporto betales av kunden. Se utfyllende informasjon på angrerettskjemaet. Kontakt post@a-utstyr.no for å få tilsendt angrerettskjema pr. e-post.

8. Reklamasjon
Dersom det foreligger en mangel ved varen må det, innen rimelig tid, bli gitt beskjed pr. epost om dette. Kunden vil deretter bli gitt veiledning videre for hvordan reklamasjon skal gjennomføres. Reglene om reklamasjon finnes i Lov om forbrukerkjøp.

9. Forbehold
Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon som mulig, men tar forbehold om at skrive-/trykkfeil kan forekomme. Ved utsolgtsituasjoner forbeholder vi oss retten til å kansellere hele, eller deler av ordre. I slike situasjoner vil vi gjøre det vi kan for å finne alternativer løsninger. Bilder brukt på sidene kan være illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende.

10. Personopplysninger og annen informasjon.
Vi er svært opptatt av at personopplysninger blir håndtert på en sikker måte. I hovedsak behandler vi bare opplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser ovenfor kunde. I forbindelse med regnskapsføring, avgifts håndtering og retur/garantihåndtering er vi pålagt å oppbevare bl.a. navn, adresse og epost. Kredittkortnummer håndteres av kvalifiserte leverandører for betalingstjenester. Kjøpshistorikk og loggdata benyttes for å kunne lære mer om hva våre kunder er opptatt av, samt forbedre tilbud og utvalg. Asbest Utstyr AS selger ikke personopplysninger til tredjepart og all informasjon håndteres konfidensielt. Vi tilbyr kommunikasjon via epost og tlf. Det er frivillig å motta dette og man kan når som helst enkelt melde seg av. Vi forbeholder oss retten til å kunne sende ut materiell per post til registrerte kunder.

11. Kundens plikter
Som kunde er du ansvarlig for å betale de ytelser selger leverer i henhold til gjeldende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av tilgang (uvedkommende bruk), så lenge det ikke kan påvises at dette er muliggjort uaktsomhet fra selger side. Det er kundens ansvar at mobilnummer, epost, kontaktinformasjon og adresse er korrekt slik at vi får varslet deg når dine varer er klar til utlevering.

12. Endring i vilkårene
Selger forbeholder seg retten til å endre nåværende vilkår.

13. Ekstraordinære forhold
Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler mm. tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra selger side.

14. Force Majeure
Er levering eller omlevering urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet som partene ikke kan råde over, som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er selger fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

15. Copyright
Alt innhold på www.asbestutstyr.no, dets undersider eller underleverandør av nevnte eiendom, tilhører Asbest Utstyr AS og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at all informasjon, design, bilder, og grafikk under enhver omstendighet ikke kan lastet ned, kopieres eller benyttes uten særskilt skriftlig forhåndssamtykke fra Asbest Utstyr AS.

16. Tvister
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Om dette ikke lykkes kan saken bringes inn for forbrukerrådet etter Norsk rett.

Personvern

1. Innledning
Vi i Asbest Utstyr AS tar personvern på alvor og behandler dine personopplysninger på en trygg og forsvarlig måte. Nettstedet Asbestutstyr.no og underlagte nettsider drives av Asbest Utstyr AS som er forpliktet til å beskytte dine personopplysninger og informere om hvordan vi benyttet personopplysningene dine.

2. Behandling av personopplysninger
Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss ved å bestille varer fra oss vil vi behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn? Vi samler inn og bruker personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt under:
Besvarer henvendelser som kommer inn til oss. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining hvor vi har vurdert hvilken informasjon som er nødvendig for å hjelpe deg med det du lurer på.
For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler. Du kan lese mer om cookies og hvilke cookies vi benytter. Vi ivaretar imidlertid personvernet ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson.

3. Utlevering av personopplysninger til andre
Vi tar i bruk google Analytics for å kunne forbedre nettsiden for våre brukere. Google Analytics samler inn data om brukeres atferd på nettsiden i form av klikk, søkeord og hvilke lenker som har blitt brukt for å komme til siden, men samler ikke inn sensitiv informasjon om brukeren selv.
Utover dette deles ikke din informasjon.

4. Lagringstid
Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes dersom du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

5. Dine rettigheter
Du har rett til å kreve innsyn, korrigering eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no. For å ta i bruk dine rettigheter må du ta kontakt med kundeservice på e-post post@a-utstyr.no. Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager.
Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for være deg.

6. Endringer
Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger, vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.