Sikkerhet på arbeidsplassen

jimmy-nilsson-masth-am6DicYD2bw-unsplash

En oversikt – Vernebriller og deres bruksområder

Vernebriller, ofte tatt for gitt, er en nøkkelkomponent for sikkerheten på arbeidsplassen. Uten dem ville mange arbeidere daglig være utsatt for farlige situasjoner som kunne forårsake alvorlige, om ikke permanente skader på synet. Vernebriller er mer enn bare et stykke plastikk eller glass – de er barrieren mellom dine dyrebare øyne og en rekke farer.…

20230213_1348061 artikkel)

Beskyttelse av luftveiene: Åndedrettsvern

En guide til åndedrettsvern og filtre.. Åndedrettsvern brukes for å beskytte personen mot å puste inn skadelige partikler eller gasser. Det kan være nødvendig i situasjoner der det er fare for eksponering for farlige stoffer i luften, som for eksempel arbeid i industrien eller ved håndtering av farlig avfall eller kjemikalier. Arbeidsplasser som involverer kjemisk…