Beskyttelse av luftveiene: Åndedrettsvern

20230213_1348061 artikkel)

En guide til åndedrettsvern og filtre..

Åndedrettsvern brukes for å beskytte personen mot å puste inn skadelige partikler eller gasser. Det kan være nødvendig i situasjoner der det er fare for eksponering for farlige stoffer i luften, som for eksempel arbeid i industrien eller ved håndtering av farlig avfall eller kjemikalier. Arbeidsplasser som involverer kjemisk industri, gruvedrift, metallarbeid, farmasøytisk produksjon, bygg- og anleggsarbeid og helsevesen kan eksponere arbeidstakere for skadelige stoffer og gasser som kan føre til helseskader. Det er også nødvendig å bruke i katastrofesituasjoner som ved brann eller ved utbrudd av smittsomme sykdommer for å beskytte helsepersonell.

Åndedrettsvern er en form for personlig verneutstyr (PVU) som brukes for å beskytte luftveien mot skadelige partikler, gasse og damper. Det finnes flere forskjellige typer åndedrettsvern, og valg av riktig type avhenger av den type helsefarlige stoffer man arbeider med.

 

Selv om noen farlige stoffer kan luktes eller sees, kan mange ikke bli oppdaget av menneskelige sanser. Derfor kan det være nødvendig å bruke åndedrettsvern selv om omgivelsene virker uskadelige.

Filtre er en viktig del av åndedrettsvernet, og det finnes flere forskjellige typer filtre som hver har sine egne fordeler og begrensninger. De vanligste typene er:

 • Partikkelfiltre: disse filtrene er designet for å fange opp faste eller flytende partikler, som støv, røyk eller mikroorganismer. Partikkelfiltre er klassifisert etter filtreringseffektiviteten, med klasse P1, P2 og P3 som de vanligste.
 • Kjemisk filtre: disse filtrene er designet for å beskytte mot gasser og damper. Kjemiske filtre kan være aktive eller passive. Aktive filtre inneholder et sorbentmateriale som absorberer skadelige gasser, mens passive filtre bare filtrerer ut gassene ved hjelp av en barriere.
 • Kombinasjonsfiltre: som navnet antyder, er dette filtre som kombinerer partikkelfiltrering og kjemisk filtrering i ett og samme produkt.

 

 

Det er forskjellige bokstav forkortelser som brukes til å angi hvilke forskjellige typer gasser og damper og graden av beskyttelse mot hver av disse.

 • A: beskyttelse mot organiske gasser og damper (f.eks løsemidler, benzen, formaldehyd)
 • B: beskyttelse mot uorganiske gasser og damper (f.eks klor, svoveldioksid, hydrogencyanid)
 • C: beskyttelse mot sure gasser (f.eks svovelsyre, saltsyre)
 • E: beskyttelse mot syre- og basegasser (f.eks ammoniakk, klor)
 • K: beskyttelse mot ammoniak og ammoniakkforbindelser
 • Hg: beskyttelse mot kvikksølv
 • P: beskyttelse mot partikler og støv (f.eks absest, bly)

Så et kombinasjonsfilter med merking A2B2E2K betyr at filteret beskytter mot organiske gasser og damper (A2), uorganiske gasser og damper (B2), sure gasser (E2) og ammoniakk og organiske ammoniakkforbindelser (K2). Jo høyere tall etter bokstavene, jo bedre beskyttelse.

 

 

Det finnes flere forskjellige typer åndedrettsvern, inkludert:

 • Passiv åndedrettsvern: en åndedrettsmaske dekker ansiktet og filtrerer luften som pustes inn. Det finnes flere forskjellige typer masker, fra enkel halvmaske til mer avanserte masker med integrerte filtre.
 • Luftforsynt åndedrettsvern: disse systemene gir ren luft fra en ekstern kilde, som en kompressor eller trykkluftflaske. Luftforsyningssystemer er ofte brukt i situasjoner hvor det er fare for at omgivelsene er forurensede eller der det er mangel på oksygen.
 • Motorisert åndedrettsvern: disse systeme bruker en egen luftkilde, som en batteridrevet ventilator for å filtrere og levere ren luft til brukeren.

 

 

Det er viktig å velge riktig type åndedrettsvern og filtre for den aktuelle situasjon og eksponeringsrisiko. Filterklassifisering er ikke det eneste kriteriet som bør vurderes ved valg av åndedrettsvern. Å sørge for at åndedrettsvernet er i god stand og brukes på riktig måte er vesentlig for å sikre optimal beskyttelse.

Siste innlegg

Meld deg på vårt nyhetsbrev


Bedrift?

Dersom du handler for en bedrift, kan du sende inn søknadsskjema for å be om en bedriftskonto hos oss.