Hva er et HEPA-filter?

hvac filter replacing. Replacing the filter in the central ventilation system, furnace. Replacing Dirty Air filter for home central air conditioning system. Change filter in rotary heat exchanger recuperator.

HEPA står for High Efficiency Particulate Air filter.

Det er et type filter som er designet for å fjerne svært små partikler fra luften, som støv, pollen, bakterier, virus og andre partikler som er mindre enn 0,3 micrometer i størrelse. HEPA filtre er laget av et filtermateriale som kalles glassfiber eller polypropylen.

 

HEPA filtrene er klassifisert som svært effektive, med en fangstevne på 99,97% for partikler som er 0,3 micrometer i størrelse, eller større. Dette betyr at hvis luftstrømmen som går gjennom filteret inneholder 10 000 partikler som er 0,3 micrometer i størrelse, vil bare 3 av dem slippe gjennom filteret. Dette gjør HEPA filtre svært effektive i å fjerne partikler fra luften.

HEPA-filtre brukes ofte i luftrensere, ventilasjonsanlegg, undertrykkssoner og andre luftrensende enheter for å fjerne partikler fra luften. De kan også brukes i kirurgiske rom, laboratorier, og andre områder der det er viktig å fjerne svært små partikler fra miljøet. Det er viktig å sørge for at HEPA filtrene er riktig installert og vedlikeholdt for å sikre at de fungerer som de skal. HEPA-filtre må byttes ut regelmessig for å fungere effektivt. Hvor ofte dette må gjøres vil variere avhengig av bruksområdet og filterets størrelse, men generelt anbefales det å bytte filteret hver sjette måned til ett år, avhengig av bruksområdet.

HEPA filtre er ofte brukt i undertrykkssoner for å hindre spredning av farlige partikler, som asbestfibre i luften under sanering eller andre aktiviteter. En undertrykkssone er et område som er adskilt fra resten av bygningen for å hindre at partikler spres ut i omgivelsene. Undertrykket i sonen opprettholdes ved å bruke avsug eller ventilasjonsanlegg for å opprette negativt trykk i sonen.

Det er viktig å merke seg at HEPA filtre er svært effektive for å fjerne partikler fra luften, men kan ikke filtrere ut alle typer luftforurensninger. Det anbefales derfor å bruke profesjonell hjelp for å sikre at undertrykkssonen er bygget og vedlikeholdt på riktig måte.

 

Siste innlegg

Meld deg på vårt nyhetsbrev


Bedrift?

Dersom du handler for en bedrift, kan du sende inn søknadsskjema for å be om en bedriftskonto hos oss.