Sanere asbest på egen bolig?

Asbest utstyr saneringsarbeidere - sanere asbsest

Skal du sanere asbest på egen bolig?

Kravene FOR Å SANERE ASBEST PÅ EGEN BOLIG som stilles til asbestarbeid i arbeidsmiljø-loven retter seg ikke mot privatpersoner som i egen regi vil fjerne asbest fra egen eiendom. Men du må likevel oppfylle et par krav; Eiendommen må da være registrert på privatperson, og ikke på en virksomhet. Eiendommen kan ikke være et yrkesbygg, dette gjelder for eksempel for asbestsanering på gårdsbruk. Ved sanering av asbest bør privatpersoner følge anbefalte sikkerthetstiltak for arbeid med asbest. Privatpersoner kan sanere utvendig asbest på egen eiendom, men Arbeidstilsynet fraråder privatpersoner å gjøre innvendig sanering av asbest. Da bør du vurdere å kontakte en virksomhet med erfaring og tillatelse til å utføre jobben. Her kan du finne en oversikt over virksomheter med tillatelse til å sanere asbest.

Vi kan påstå med stor sannsynlighet at vi alle blir eksponert for asbest i løpet av livet, men enkelteksponeringer for lave konsentrasjoner asbeststøv i luften trenger trolig ikke å være noe problem for de fleste av oss. Langtidseksponering for lave konsentrasjoner eller kort eksponering av høye konsentrasjoner vil imidlertid begge gi en økt risiko for å utvikle asbestrelaterte sykdommer. Hvor ofter og hvor lenge noen er eksponert for asbest sier noe om risikoen for å utvikle asbestreltaterte sykdommer. Personer som også røyker har betydelig større risiko for å få asbestrelatert lungekreft. Utvikling av asbestrelaterte kreftsykdommer skjer sakte. Det går vanligvis lang tid fra den første eksponering til sykdommen etablerer seg. Ikke ta noen sjanser, asbest er svært helsefarlig og det finnes intet sikkert eksponeringsnivå.

Hensikten med all sanering, innkapsling eller håndtering av asbest er for å unngå eksponering for asbeststøv.

Velger man å gjøre slikt arbeid selv må det gjøres på en ordentlig måte. Bruk anbefalt verneutstyr, med tilrettelagte tiltak for å unngå dannelse og spredning av asbeststøv.

 

Vi anbefaler at du følger fremgangsmåten beskrevet under:

 

Så lenge de asbestholdige materielene er hele og uskadet, er det stort sett greit og ufarlig å ferdes rundt. Det er når frie partikler frigjøres at det kan utgjøre en fare. Det er altså innånding av asbestfibre som kan utgjøre en helserisiko.

 

Viktig å huske:

 • Gi beskjed til naboer hvis de kan bli utsatt på støv med asbestfibre fra ditt arbeid.
 • Henvend deg til det avfallsmottaket du skal benytte, for å høre hvordan de ønsker at avfallet skal pakkes inn før du leverer den. Asbest skal alltid leveres som farlig avfall på et godkjent depot.

Tiltak for å beskytte deg, huset og naboer:

 • Pass på at uvedkommende og andre ikke blir utsatt for støv med asbestfibre.
 • Sperr av området og sørg for at færrest mulig er innenfor området mens rivning av asbest foregår. Merking og avsperring er viktig for å redusere spredning av asbestfibrer.
 • Slå av ventilasjonsanlegg og tett alle åpninger i huset, ventiler, luftsjakter, vinduer m.m
 • Gå ikke inn i hus eller bil med klær/sko som er brukt under asbestriving.
 • Ha vann tilgjengelig, gjerne en utvendig dusj for skylling av sko, verktøy og utstyr.
 • Vær nøye med hygienen Vask alltid minst hender og ansikt ved slutten av en arbeidsøkt og endt arbeidsdag. En full dusj er å anbefale.

Personlig verneutstyr (PVU)

Når du bruker PVU i et hvilket som helst arbeid er det viktig å opprettholde de sikkerhetsmetoder som anbefalt slik at utstyret alltid yter optimalt. Før du setter i gang et arbeid bør alle involverte forstå fullt ut nøyaktig hvilket utstyr de trenger å bruker, når de trenger å bruke det, og hvordan de skal bæres, justeres og fjernes på riktig måte.

 • Engangsbruk støvdrakt med hette. Drakten må være støvavstøtende og ikke ha lommer eller andre sted støv kan samle seg.
 • Husk alltid å tape åpningen på dressen; Drakt til hanske, og drakt til støvel/overtrekksko.
 • Åndedrettsvern. Som et minimum må det benyttes halvmaske med P3 filter.
 • Arbeidssko og hansker.
 • Alt engangsbruk som drakt og hansker skal kastet etter hver økt. Alt avfall fra slikt skal behandles og leveres som farlig avfall i lag med asbesten.
 • Annet arbeidsutstyr bør vaskes før du tar av deg maske og drakt.

 

Håndtering av asbest:

 • Forsøk alltid å fjerne materialet i så hele, store biter som mulig.
 • Ved asbestholdige takplater f.eks. anbefales det å klippe av spiker og stiftehoder før forsiktig demontering.
 • Kasting av asbestplater ned fra tak eller vegger må ikke forekomme
 • Riving av asbest på hus med maskin må ikke forekomme.
 • Spikerslag og lekter bør støvsuges etter at asbestplatene er fjernet.
 • Vanning anbefales ikke, men dersom dette likevel benyttes må dette skje både når sanering pågår og rett før nytt tak legges på.
 • Hvis du benytter kluter til rengjøring og tørking av asbestøv er det viktig at disse kastet sammen med asbestavfallet.
 • Ved bruk av støvsuger, må det benyttes spesialstøvsuger. Ikke benytt en ordinær støvsuger da filteret i denne ikke vil være beregnet for asbeststøv. Man må benytte en H-type klassifisert støvsuger med HEPA-filter som sikrer at minst 99,99% av asbeststøvet fanges opp og avskilles.
 • Avfallshåndtering:
  • Alt av asbest skal pakkes i to lag tykk plast så raskt som mulig etter demontering. Det skal straks samles opp og emballeres slik at det er sikret mot knusing, rifter og så videre under transport.
  • Avfallet skal alltid merkes tydelig «Inneholder asbest. Innånding av støv fra dette materialet kan forårsake kreft. Bruk egnet verneutstyr.»
  • Kontakt ditt lokale avfallsmottak for å bli oppdatert på mottakets rutiner for håndtering av asbestmaterialer. Få oversikt på hvordan de ønsker at du pakker, merker og leverer asbestavfallet.

 

 

Siste innlegg

Meld deg på vårt nyhetsbrev


Bedrift?

Dersom du handler for en bedrift, kan du sende inn søknadsskjema for å be om en bedriftskonto hos oss.