Hva er asbest?

Hva er asbest og de forskjellige typene asbest

Asbest er en samlebetegnelse gitt til seks mineraler som forekommer naturlig i miljøet som bunter av fibre som kan separeres i tynne, slitesterke tråder for bruk i kommersielle og industrielle applikasjoner. Disse fibrene er motstandsdyktige mot varme, brann og kjemikalier. Det leder ikke elektrisitet, og det skades ikke av vann. Av disse grunner har asbest blitt brukt mye i mange bransjer.

Kjemisk, er asbestmineraler silikatforbindelser, noe som betyr at de inneholder atomer av silisium og oksygen i sin molekylære struktur.

Asbestmineraler er delt inn i to hovedgrupper: Serpentin asbest og amfibol asbest. Serpentin asbest inkluderer mineralet krysotil, som har lange krøllete fibre som kan veves. Krysotilasbest også kjent som hvit asbest er den formen som har vært mest brukt i kommersielle applikasjoner. Amfibolasbest inkluderer mineralene, Aktinolitt, Tremolitt, Antofyllitt, Krokidolitt og Amositt. Amfibolasbest har rette nålelignende fibre som er sprøere enn serpentinasbest og er mer begrenset i applikasjoner.

Asbest har vært kommersielt i bruk siden slutten av 1800-tallet. Mengden av asbest i bruk eksploderte etter 2. verdens krig. Siden da har asbest vært brukt i mange industrier. For eksempel bygge- og anleggsindustrien har brukt det til å styrke sement og plast samt til isolasjon, taktekking, branntetting og lyd absorpsjon. Skipsbyggingsindustrien har brukt asbest til å isolere kjeler, damprør og varmtvannsrør. Bilindustrien bruker asbest i bremsesko og clutchklosser til kjøretøy. Asbest har også blitt brukt i tak- og gulvfliser; maling, belegg og lim. I tillegg er det funnet asbest som bi-produkt i vermikulittholdige hageprodukter og en rekke talkumholdige produkter som fargestifter, sminke og talkumpulver.

 

Det er mange bransjer og privatpersoner som utilsiktet kan komme i kontakt med asbestholdig materiale, og bli eksponert for asbestfibre.

Blant annet:

 • Rørleggere
 • Elektrikere
 • Snekkere
 • Riverarbeidere
 • Fagarbeidere innen varme-, ventilasjon- og sanitærteknikk (VVS)
 • Isolatører
 • Montører av datakabler og bredbånd
 • Teppeleggere og montører
 • Taktekkere
 • Vaktmestere
 • Vedlikeholds personale
 • Innsatspersonell som brannfolk, politi og forsvarspersonell

Alle som arbeider i overnevnte bransjer og andre kan ha en viss risiko for å bli eksponert for asbest.

 

Les hva Arbeidstilsynet skriver her: Asbest (arbeidstilsynet.no)

Siste innlegg

Meld deg på vårt nyhetsbrev


Bedrift?

Dersom du handler for en bedrift, kan du sende inn søknadsskjema for å be om en bedriftskonto hos oss.