Hva er dekontaminering?

Asbest Utstyr Personlig dekontaminering

Hva er dekontaminering?

Dekontaminering er et bredt begrep for prosessen som innebærer å rengjøre, desinfesere og/eller sterilisere gjenstander, personer, bygninger eller miljøet. I denne artikkelen skal vi ta for oss personlig dekontaminering av personer i en saneringssituasjon

All dekontaminering krever spesifikke prosedyrer og gode rutiner for å sikre en standardisert prosess som vil gi likt resultat hver gang. En suksessfull dekontamineringsprosess er en grunnleggende forutsetning for sikker håndtering av en rekke helseskadelige stoffer.

Hvordan dekontamineringsprosessen er utarbeidet vil avhenge av det materialet eller forurensningen som skal håndteres. Ved asbestsanering skal dekontaminering generalt innebære fjerning og sikker deponering av klær, etterfulgt av vasking av hud og hår med vann og såpe.

Dette skal foregå gjennom 3 steg i dekontamineringssluse. Denne bør helst fungere som inn og utgang til saneringsområdet ditt.

Skitten sone/første kammer

  • Behold åndedrettsvernet på
  • Fjern alle plagg av engangsbruk
  • Alt engangsbruk skal kastes og behandles som asbestholdig avfall

Dusj sone / andre kammer

  • Dusj grundig med såpe
  • Påse at hår og hele hodet er grundig skylt før du fjerner åndedrettsvernet
  • Best praksis er snu deg vekk fra dusj strålen, holdt pusten, fjern masken, og skyld ansiktet før du trekker pusten igjen. Dette vil sikre at du fanger fibre som evt. har fanget seg på/rundt åndedrettsvernet.

Ren sone / tredje kammer

  • Tørk deg
  • Kle deg i uforurenset tøy
  • Rengjør åndedrettsvernet

 

Hvis dekontamineringsslusen ikke kan monteres direkte på saneringssonen, kan det aksepteres at vaskested med dusj etableres utenfor slusen. Da i en «asbestbrakke» ved utvendig sanering, eller så er det mulig å etablere selv et dekontamineringsområdet et annet sted i lokalet. For slike situasjoner må det være et lett tilgjengelig område, basert på en risikovurdering som viser at det er en fullt forsvarlig løsning. Det må da utarbeides en streng rutine for «transport» mellom saneringsområdet og dekontamineringsområdet. Det skal likevel benyttes en 3-stegs sluse som inn- og utgang til saneringsområdet. I stedet for dusj i midtre sluserom må det da være tilgang til vann, i en kanne eller bøtte, for vask av åndedrettsvern, ansikt og hender. I ren sone tas da ny engangsdress og rene sko eller overtrekksstøvler som skal benyttes som transportdress, før man går videre til stedet det er etablert dusj i bygget, eller ut av bygget til asbestbrakken. Garderoben, dusjen og traseen dit fra saneringsområdet må være tydelig merket og utilgjengelig for andre.

 

Det er viktig at disse områdene også merkes og sperres av på samme måte som saneringsområdet. Dekontamineringssonen skal også være i undertrykk for å forhindre spredning av fibre til omgivelsene.

Siste innlegg

Meld deg på vårt nyhetsbrev


Bedrift?

Dersom du handler for en bedrift, kan du sende inn søknadsskjema for å be om en bedriftskonto hos oss.