Hvem bør ta Asbest Kunnskap- og Kjennskapskurs?

forbilde nettkurs

 Det er mange bransjer og privatpersoner som utilsiktet kan komme i kontakt med asbestholdig materiale, og bli eksponert for asbestfibre..

Som håndverker, rørlegger, elektriker, taktekker, renovasjonsarbeider, ventilasjons arbeider; er du sannsynligvis klar over viktigheten av å beskytte deg selv og andre mot farlige materialer og stoffer på arbeidsplassen. En av de farligste stoffene du kan komme over i ditt yrke, er asbest. Derfor er det avgjørende at du har tilstrekkelig kunnskap om asbest og hvordan du kan håndtere den på en trygg måte.

Asbest er en type mineral som har blitt brukt i tusenvis av byggematerialer i mange år, hovedsakelig på grunn av sine isolerende og brannhemmende egenskaper. Imidlertid er det nå kjent at asbestfibre kan være farlige hvis de inhaleres, og kan føre til alvorlige helseproblemer, inkludert lungekreft og mesoteliom. Derfor er det viktig at håndverkere som jobber med eller i bygninger som kan inneholde asbest, er i stand til å identifisere disse materialene så de kan håndteres på en trygg måte.

Ved å lære om asbest, historien til asbest og hvor du kan forvente å støte på asbestholdige materialer – kan du beskytte deg selv, dine kolleger og storsamfunnet ellers. Det vil også gi deg en fordel når det gjelder å søke jobber, og bygge tillitt til kundene dine. Ved å vise at du har kunnskap og erfaring med asbest, kan du hjelpe kundene dine med å føle seg tryggere på at du vil utføre jobben på en trygg og ansvarlig måte.

Gjennom vår samarbeidspartner Asbestkompetanse AS, tilbyr vi Asbest Kunnskap- og kjennskapskurs på nett til redusert pris.

Lurer du på om du kan være eksponert for asbest i ditt yrke?
Vi har utarbeidet en liten undersøkelse for å bedømme sannsynligheten.. Ta testen her

I dette kurset skal deltakeren sitte igjen med en grunnleggende kunnskap om historien til asbest, de forskjellige typene asbest, dets ulike bruksområder, hvor man kan forvente å finne asbest, hvilke faktorer man må ta hensyn til ved mistanke om funn av asbest, og de tilknyttede helse komplikasjoner.

Dette er viktig informasjon for dem som utfører arbeidet der de kan komme i kontakt med asbest, miljøet rundt som kan bli eksponert, og helserisikoen tilknyttet en slik eksponering.

Det er viktig å bemerke at dette kurset ikke gir deg opplæring eller sertifisering til å rive, sanere eller på annen måte håndtere asbestholdig materiale. De som skal utføre slikt arbeid er pålagt å ta et 3 dagers fullverdig asbestkurs.

Hvis du arbeider i en bransje som kan involvere asbestholdige materialer, er det viktig at du får tilstrekkelig opplæring om asbest. Ikke bare vil det beskytte helsen din og andre, men kan også hjelpe deg å bygge et godt omdømme som pålitelig og ansvarlig håndverker.

Trykk her for å få 15% avslag på nettkurs – Asbest kunnskap- og kjennskaps kurs.

Siste innlegg

Meld deg på vårt nyhetsbrev


Bedrift?

Dersom du handler for en bedrift, kan du sende inn søknadsskjema for å be om en bedriftskonto hos oss.