Hvorfor er asbest farlig?

Asbest Utstyr Asbestskilt adgang forbudt

Asbest er et naturlig forekommende fibrøst mineral som ble regelmessig brukt i en lang rekke bygningsmaterialer og andre produkter frem til totalforbud mot import og bruk av asbest ble innført i 1985.

Asbest er et farlig stoff som må håndteres på riktig måte. Skadet asbest eller asbestholdige materialer kan frigjøre mikroskopiske fibre i luften, som ved innånding kan sette deg i fare for å utvikle asbestrelaterte sykdommer senere i livet.

Disse sykdommene vil ikke påvirke deg umiddelbart – Det tar ofte lang tid for sykdommene å etablere seg.

De fleste asbest sykdommer utvikles etter å ha pustet inn asbestfibre. Ved innånding setter disse fibrene seg fast i lungevevet, og kan bli værende i lungene i lang tid. Fra bevegelser som gjøres når du puster og fra kroppen din som prøver å fjerne fremmedlegemet, river disse fibrene og skader lungene, og kan til og med trenge seg gjennom til de ytre lagene.

Skader forårsaket av disse riftene, samt arrvev som er igjen fra kroppens helbredelsesprosess kan forårsake utvikling av flere asbestrelaterte sykdommer, fra pleura plakk og pleural fortykkelse, til den mer alvorlige Asbestose eller Mesothelioma, som er asbestrelaterte krefttyper.

Folk kan bli eksponert for asbest på arbeidsplassen, lokalsamfunnet eller hjemmene deres. Man kan trygt påstå at alle blir utsatt for asbest på et eller annet tidspunkt i løpet av livet. Lave nivåer av asbest er tilstede i luft, vann og jord. Imidlertid blir de fleste ikke syke av eksponeringen. Personer som blir syke av asbest er vanligvis de som blir utsatt for det regelmessig, oftest i en jobb der de jobber direkte med materialet, eller gjennom betydelig miljøkontakt eller passiv eksponering.

Dr. Robin Rudd, en medisink ekspert i mesothelioma og asbest-relaterte tilfeller, har uttalt:

«Mesothelioma can occur after a low level of asbestos exposure and there is no threshold dose of asbestos below which there is no risk»

Dette betyr at det ikke finnes noe sikkert eksponeringsnivå, som betyr at innånding av selv et enkelt asbestfiber potensielt kan forårsake mesothelioma.

Det ble antatt at det bare var folk som jobbet i industri- og anleggsbransjen som kunne utvikle mesothelioma og andre asbestrelaterte sykdommer, men de siste årene ble det funnet av dette ikke var tilfelle. På grunn av utbredelsen av asbest i materialer over hele verden, spesielt i skoler, sykehus og andre offentlige bygninger – har lærere, sykepleier og til og med tidligere elever mulighet for å utvikle asbestrelaterte sykdommer senere i livet.

Selv om det er klart at helserisikoen fra asbesteksponering øker med tyngre eksponering og lengre eksponeringstid, har etterforskere funnet asbestrelaterte sykdommer hos individer med kun kort eksponering. Generelt viser de som utvikler asbestrelaterte sykdommer ingen tegn på sykdom i lang tid etter eksponering. Det kan ta fra 10 til 40 år eller mer før symptomer på en asbestrelatert tilstand vises.

 

 

Siste innlegg

Meld deg på vårt nyhetsbrev


Bedrift?

Dersom du handler for en bedrift, kan du sende inn søknadsskjema for å be om en bedriftskonto hos oss.