Rørsanering eller posesanering?

glovebag

AVAIL glovebags,

er en innovativ løsning for å sikre en trygg og effektiv arbeidsprosess i industrielle miljøer. Disse spesialdesignede plastposene brukes til å skape en kontrollert arbeidsatmosfære rundt rør, og er ideelle for både demontering av hele rørstrekk, og sanering av utvendig isolasjon på rør.

AVAIL glovebags brukes hovedsakelig i industrien for å isolere og håndtere farlige eller forurensede materialer. De er spesielt nyttige når det er behov for å utføre vedlikeholds- eller reparasjonsarbeid på rørledninger, ventiler, pumper eller annet utstyr uten å forstyrre driften av anlegget.

Slitesterk

Glovebagsene er laget av slitesterk, gjennomsiktig plast og er utstyrt med et par innebygde hansker. Dette gjør det mulig for arbeidere å utføre oppgaver inne i posen uten å komme i direkte kontakt med farlige stoffer eller forurensninger. Den kontrollerte arbeidsatmosfæren som skapes inne i posen, beskytter både arbeiderne og miljøet fra potensielle farer.

Bruken av AVAIL glovebags er enkel og effektiv. Først må området som skal arbeides på forberedes og risikovurderes, følg lokale forskrifter for avsperring, skilting, osv. Ved innvendig sanering av asbestholdigmateriale er det spesifikke krav som skal følges. Glovebagen kan tres, eller monteres over det aktuelle materialet, og teipes på plass slik at den forsegles tett rundt området. For å skape en undertrykkssone i arbeidsområdet kan støvsuger monteres i Glovebags for å forhindre spredning av støv til omgivelsene. Arbeideren kan deretter enkelt tre inn i posen gjennom de innebygde hansker og utføre nødvendige oppgaver.

Etter at arbeidet er fullført, kan posen enkelt fjernes og kastes som farlig avfall. AVAIL glovebags er engangsposer og må ikke gjenbrukes. Dette sikrer at det ikke oppstår krysskontaminering eller spredning av farlige stoffer.

Ved å integrere AVAIL glovebags i riving- og reparasjonsarbeid, kan industrianlegg sikre optimal beskyttelse av arbeidere, samtidig som man ivaretar anleggets operasjonelle integritet. I tillegg bidrar bruk av slike poser til å øke arbeidsproduktiviteten, da det reduserer nedetid ved reparasjoner og minimerer behovet for omfattende rengjøringsarbeid etterpå.

Denne innovative løsningen har blitt svært populær i industrien på grunn av sin enkelhet og pålitelighet. AVAIL glovebags har vist seg å være et effektivt verktøy for å redusere risikoen for eksponering for farlige stoffer og forurensninger, samtidig som det gir en rask og kostnadseffektiv metode for vedlikeholdsarbeid.

En annen fordel er den økonomiske besparelsen. Selv om glovebagsene er engangsartikler, er de kostnadseffektive på lang sikt. Ved å eliminere risikoen for krysskontaminering og minske behovet for ekstra rengjørings- og saneringstiltak, kan bedrifter spare både tid og penger.

Glovebags-QT18

Våre lagerførte modeller:

Siste innlegg

Meld deg på vårt nyhetsbrev


Bedrift?

Dersom du handler for en bedrift, kan du sende inn søknadsskjema for å be om en bedriftskonto hos oss.